دوره های ICDL ایران

نمونه گواهینامه ICDL ایران

نویسنده : موسسه 1396/12/16


نمونه گواهینامه

مشاهده

شرایط ثبت نام ICDL ایران

نویسنده : موسسه 1396/12/16


شرایط ثبت نام

مشاهده

سوالات E-KIDS

نویسنده : موسسه 1396/12/16


ویژه بزرگسالان

نویسنده : موسسه 1396/12/16


ویژه بزرگسالان

مشاهده

ویژه دبیرستان(کانون)

نویسنده : موسسه 1396/12/16


ویژه دبیرستان

مشاهده

ویژه دبستان

نویسنده : موسسه 1396/12/16


ویژه دبستان

مشاهده