دوره های حسابداری


دوره های حسابداری,آموزشگاه,آموزشگاه فنی و حرفه ای,آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دوره های حسابداری بازار کار:

شهریه

1

حسابداری مقدماتی

450800

2

حسابدرای حقوق و دستمزد

383600

3

حسابداری با نرم افزار

506800

 

 

دوره های حسابداری

شهریه

1

حسابداری مقدماتی

450800

2

حسابدرای حقوق و دستمزد

383600

3

حسابداری با نرم افزار

506800

4

حسابداری صنعتی

490000

5

حسابداری تکمیلی

525000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها: دوره های حسابداری آموزشگاه آموزشگاه فنی و حرفه ای آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دیدگاه خود را ارسال نمایید