دوره های نقشه کشی


دوره های نقشه کشی,آموزشگاه,آموزشگاه فنی و حرفه ای,آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دوره های نقشه کشی ساختمان

شهریه

(تومان)

1

نقشه کشی ساختمان درجه 2

1120000

2

نقشه کشی سازه

1090600

3

نقشه کشی معماری درجه 1

1225000

4

طراح معماری داخلی

2406400

برچسب ها: دوره های نقشه کشی آموزشگاه آموزشگاه فنی و حرفه ای آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دیدگاه خود را ارسال نمایید