دوره های نقشه کشی

نویسنده : موسسه 1396/12/15


دوره های نقشه کشی,آموزشگاه,آموزشگاه فنی و حرفه ای,آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دوره های نقشه کشی ساختمان

تعداد جلسات

شهریه

(تومان)

1

نقشه کشی ساختمان درجه 2

36

800000

2

نقشه کشی سازه

36

779000

3

نقشه کشی معماری درجه 1

36

875000

برچسب ها: دوره های نقشه کشی آموزشگاه آموزشگاه فنی و حرفه ای آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دیدگاه خود را ارسال نمایید