رزومه مربیان

نویسنده : موسسه 1396/12/16


رزومه مربیان آموزشگاه میثاق,آموزشگاه,آموزشگاه فنی و حرفه ای,آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

رزومه مربیان

ردیف

نام اساتید

مدرک تحصیلی

سابقه تدریس

1

نعیمه رویین تن

کارشناس کامپیوتر

-         18 سال

-         اخذ گواهینامه MCITP

-         اخذ گواهینامه PHOTOSHOP

-         اخذ گواهینامه HTML

-         اخذ گواهینامه NETWORK+

2

زهرا سادات علوی

کارشناس ریاضیات کاربردی

-         3 سال

-         اخذ گواهنیامه رایانه کار درجه 2

-         اخذ گواهنیامه رایانه کار درجه1

3

فاطمه دانش

کارشناسی ارشد معماری

-         3 سال

-         استاد دانشگاه

4

سیده فاطمه موسوی

عمران - نقشه کشی ساختمان

-         8 سال

-         کار در شرکت نقشه کشی اطلس

-         کار در شرکت نقشه کشی کاشان سازه

-         اخذ گواهنیامه نقشه کشی درجه 2

-         اخذ گواهنیامه نقشه کشی سازه

5

مریم نیک بین

کارشناس حسابداری

-         8 سال

6

حسین خرمیان

کارشناس نقشه کشی صنعتی

-         19 سال

-         تدریس در دانشگاه پزشکی و شهید رجایی بعنوان مربی

-         اخذ گواهینامه طراحی معماری با SKETCH UP

7

مهدی گلیان

کارشناس حسابداری

-         17 سال

-         کار حسابداری در اداره فنی و حرفه ای کاشان

-         اخذ گواهینامه سیستم های اطلاع مدیریت Msi و کاربرد آن در امور مالی

-         اخذ گواهینامه درآمد و انواع آن 

-         اخذ گواهینامه قانون تجارت

-          اخذ گواهینامه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

-         اخذ گواهینامه قانون مدنی

-         اخذ گواهینامه بودجه ریزی عملیاتی

-         اخذ گواهینامه آشنایی با نظام هدفمند کردن رایانه ها

-         اخذ گواهینامه سیستمهای حسابداری

-         آشنایی با دیوان محاسبات کشور

8

قاسم رفیعی

کارشناس کامپیوتر

-         8 سال

-         تدریس در آموزشگاه فنی و حرفه ای اصفهان

-         اخذ گواهینامه کاربر رایانه

-          اخذ گواهینامه کاربر نرم افزار اداری

-         اخذ گواهینامه E-Citizen

-         اخذ گواهینامه ICDL

-         اخذ گواهینامه:

-        C#.NET       Microsoft Visual

-        Microsoft SQL Server     

-         Windows Server 2008      

9

محمد جواد ستاری

کارشناس کامپیوتر

-         2 سال

-         اخذ گواهنیامه رایانه کار درجه 2

-         اخذ گواهنیامه رایانه کار درجه1

-         اخذ گواهنیامه Visual Basic

برچسب ها: رزومه مربیان آموزشگاه میثاق آموزشگاه آموزشگاه فنی و حرفه ای آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دیدگاه خود را ارسال نمایید