تاریخ آزمون فنی و حرفه ای 94

نویسنده : موسسه 1396/12/16


تاریخ آزمون فنی و حرفه ای 94,آموزشگاه,آموزشگاه فنی و حرفه ای,آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

تاریخ آزمون های فنی و حرفه ای سال  94

ردیف

تاریخ معرفی به آزمون

تاریخ آزمون

1

94/1/29

94/2/11

2

94/3/9

94/3/22

3

94/4/20

94/5/2

4

94/5/31

94/6/13

5

94/7/11

94/7/24

6

94/8/23

94/9/6

7

94/10/5

94/10/18

8

94/11/17

94/11/30

9

-

-

برچسب ها: تاریخ آزمون فنی و حرفه ای 94 آموزشگاه آموزشگاه فنی و حرفه ای آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دیدگاه خود را ارسال نمایید