رزومه مربیان


رزومه مربیان آموزشگاه میثاق,آموزشگاه,آموزشگاه فنی و حرفه ای,آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

رزومه مربیان

ردیف

نام اساتید

مدرک تحصیلی

سابقه تدریس

1

نعیمه رویین تن

کارشناس کامپیوتر

کارشناس عمران

-         24 سال

-         اخذ گواهینامه MCITP-MCSA

-         اخذ گواهینامه PHOTOSHOP

-         اخذ گواهینامه HTML

-         اخذ گواهینامه NETWORK+

رشته های تدریس شده:

ICDL-PHOTOSHOP-COREL DRAW- FREE HAND- PREMIERE- EDIUS-ILLUSTRATOR

AUTOCAD-3D MAX- REVIT- VRAY

 HTML- #C-PHP- VISUAL BASIC - C++ - C - PYTHON -ASP.NET

NETWORK+ - MCITP

 رشته های نقشه کشی ساختمان- سازه - معماری- دکوراسون داخلی

2

فاطمه دانش

کارشناسی ارشد معماری

-        10 سال

-         استاد دانشگاه

رشته های تدریس شده:

رشته های نقشه کشی ساختمان- سازه - معماری

3

مریم نیک بین

کارشناس حسابداری

-     19 سال

رشته های ندریس شده:

حسابداری مقدماتی- حسابداری صنعتی- حسابداری تکمیلی- حسابداری با رایانه - هلو- رافع- حقوق و دستمزد- حسابداری بازار کار

4

مهدی گلیان

کارشناس حسابداری

-        26 سال

-         کار حسابداری در اداره فنی و حرفه ای کاشان

-         اخذ گواهینامه سیستم های اطلاع مدیریت Msi و کاربرد آن در امور مالی

-         اخذ گواهینامه درآمد و انواع آن 

-         اخذ گواهینامه قانون تجارت

-          اخذ گواهینامه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

-         اخذ گواهینامه قانون مدنی

-         اخذ گواهینامه بودجه ریزی عملیاتی

-         اخذ گواهینامه آشنایی با نظام هدفمند کردن رایانه ها

-         اخذ گواهینامه سیستمهای حسابداری

-         آشنایی با دیوان محاسبات کشور

برچسب ها: رزومه مربیان آموزشگاه میثاق آموزشگاه آموزشگاه فنی و حرفه ای آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دیدگاه خود را ارسال نمایید