دوره های حسابداری


دوره های حسابداری,آموزشگاه,آموزشگاه فنی و حرفه ای,آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دوره های حسابداری بازار کار:

شهریه (تومان)

1

حسابداری مقدماتی

650000

2

حسابدرای حقوق و دستمزد

540000

3

حسابداری با نرم افزار

710000

 

 

دوره های حسابداری

شهریه (تومان)

1

حسابداری مقدماتی

650000

2

حسابدرای حقوق و دستمزد

540000

3

حسابداری با نرم افزار

710000

4

حسابداری صنعتی

690000

5

حسابداری تکمیلی

735000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها: دوره های حسابداری آموزشگاه آموزشگاه فنی و حرفه ای آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دیدگاه خود را ارسال نمایید