دوره های حسابداری


دوره های حسابداری,آموزشگاه,آموزشگاه فنی و حرفه ای,آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دوره های حسابداری بازار کار:

شهریه (تومان)

1

حسابداری مقدماتی

1082400

2

حسابدرای حقوق و دستمزد

927600

3

حسابداری با نرم افزار

740400

 

 

دوره های حسابداری و خدمات آموزشی

شهریه (تومان)

1

حسابداری مقدماتی

1082400

2

حسابدرای حقوق و دستمزد

927600

3

حسابداری با نرم افزار

740400

4

حسابداری صنعتی

1128000

5

حسابداری تکمیلی

1179600

6

کارآفرینی  SYB

640400
7

کارآفرینی SYB  (مجازی)

512320
8

مشاوره تاسیس آموزشگاه 

943200
9

مشاوره تاسیس آموزشگاه(مجازی)

754560
10

مشاوره مشاغل

4438800
11

مشاوره مشاغل (مجازی)

3551040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها: دوره های حسابداری آموزشگاه آموزشگاه فنی و حرفه ای آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دیدگاه خود را ارسال نمایید