دوره های حسابداری


دوره های حسابداری,آموزشگاه,آموزشگاه فنی و حرفه ای,آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دوره های حسابداری بازار کار:

شهریه (تومان)

1

حسابداری مقدماتی

860000

2

حسابدرای حقوق و دستمزد

752000

3

حسابداری با نرم افزار

590000

 

 

دوره های حسابداری و خدمات آموزشی

شهریه (تومان)

1

حسابداری مقدماتی

860000

2

حسابدرای حقوق و دستمزد

752000

3

حسابداری با نرم افزار

590000

4

حسابداری صنعتی

913000

5

حسابداری تکمیلی

965000

6

کارآفرینی  SYB

456000
7

مشاوره تاسیس آموزشگاه 

761000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها: دوره های حسابداری آموزشگاه آموزشگاه فنی و حرفه ای آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دیدگاه خود را ارسال نمایید